SK95

รถขุดมือสอง KOBELCO SK140xm ตลาด SK140xm รถขุดมือสอง SK140xm รถขุดมือสอง ราคาถูกมาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,290,000 ฿2,290,000
 

 

SK94

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 ตลาด SK200-10 รถขุดมือสอง SK200-10 รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,550,000 ฿2,550,000
 

 

SK93

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperXm ตลาด SK200-8 SuperXm รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXm รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,880,000 ฿1,880,000
 

 

SK92

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperXm ตลาด SK200-8 SuperXm รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXm รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,690,000 ฿1,690,000
 

 

SK91

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperX ตลาด SK200-8 SuperX รถขุดมือสอง SK200-8 SuperX รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,880,000 ฿1,880,000
 

 

SK83

รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM ตลาด SK140LC-8 SuperXM รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,850,000 ฿1,850,000
 

 

SK82

รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM ตลาด SK140LC-8 SuperXM รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,950,000 ฿1,950,000
 

 

SK81

รถขุดมือสอง KOBELCO SK135-8 YU06 เก่านอก100% SK135-8 YU06 รถขุดมือสองKOBELCO SK135-8 YU06 รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,450,000 ฿1,450,000
 

 

SK80

รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6 เก่าไทยป้ายแดงมือเดียว SK35SR-6 รถขุดมือสองKOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿790,000 ฿790,000
 

 

SK79

รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือKOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสองKOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,950,000 ฿3,950,000
 

 

SK78

รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถมือKOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสองKOBELCO SK35SR-6 รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿430,000 ฿430,000
 

 

SK77

รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถมือKOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสองKOBELCO SK35SR-6 รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690,000 ฿690,000
 

 

SK72

รถขุดมือสอง KOBELCO Sk60-5 รถมือสองKOBELCO Sk60-5 รถมือสอKOBELCO Sk60-5 รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿530,000 ฿530,000
 

 

SK70

รถมือสอง SK140LC-8 SuperXM รถมือสอง SK140LC-8 SuperXM รถมือสอง SK140LC-8 SuperXM รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,890,000 ฿1,890,000
 

 

SK67

รถมือสอง KOBELCO SK200 Mark รถมือสอง SK200 Mark รถมือสอง KOBELCO SK200 Mark3 รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680,000 ฿680,000
 

 

SK66

รถมือสอง KOBELCO SK140-8 XM รถมือสอง KOBELCOSK140-8 XM รถมือสอง KOBELCO SK140-8 XM รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,890,000 ฿1,890,000
 

 

SK65

รถมือสอง KOBELCO SK75-8 Super รถมือสอง KOBELCO SK75-8 Super รถมือสอง KOBELCO SK75-8 Super รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿790,000 ฿790,000
 

 

SK63

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM รถขุดมือสอง SK140LC-8 SuperXM รถขุดมือสอง SK140LC-8 SuperXM รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,550,000 ฿2,550,000
 

 

SK62

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถมือสองศูนย์อริยะฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿470,000 ฿470,000
 

 

SK60

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperX รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperX พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperX

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650,000 ฿1,650,000
 

 

SK59

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,050,000 ฿1,050,000
 

 

SK58

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK100 MarkV1 รถขุดมือสอง KOBELCO SK100 MarkV พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK100 MarkV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK57

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK75-11 รถขุดมือสอง KOBELCO SK75-11 พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK75-11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650,000 ฿1,650,000
 

 

SK55

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK50P รถขุดมือสอง KOBELCO SK50P พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK50P

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690,000 ฿690,000
 

 

HYU01

แบคโฮมือสองHYUNDAI 35Z-7A รถขุดมือสอง HYUNDAI 35Z-7A สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง HYUNDAI 35Z-7A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK49

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสองKOBELCO SK35SR-6 สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสองSK35SR-6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK46

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถขุดมือสองKOBELCO SK35SR-6 สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750,000 ฿750,000
 

 

SK44

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK60-8 รถขุดมือสองKOBELCO SK60-8 สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680,000 ฿680,000
 

 

SK43

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK60-8 รถขุดมือสองKOBELCO SK60-8 สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿750,000 ฿750,000
 

 

SK42

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK60-8 ประกอบโรงงานญี่ปุ่น รถขุดมือสองKOBELCO SK60-8r สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680,000 ฿680,000
 

 

SK41

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK140-8 Super รถขุดมือสอง KOBELCO SK140-8 Super สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,550,000 ฿1,550,000
 

 

SK37

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 YN11 ใช้งานเพียง 8 พันชั่วโมง รถบริษัทใช้งานน้อย จอดในร่ม เอกสารชุดแจ้งจำหน่ายจากอริยะฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,550,000 ฿1,550,000
 

 

New

SK36

ขายแบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 YN12 SuperXM สภาพนางฟ้า รถขุดมือสอง คุณภาพดี KOBELCO SK200-8 YN12 SuperXM ราคาประทับใจ รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 YN12 SuperXM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,250,000 ฿2,250,000
 

 

New

SK35

ขายแบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM สภาพนางฟ้า รถขุดมือสอง คุณภาพดี KOBELCO SK140LC-8 SuperXMราคาประทับใจ รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,100,000 ฿2,100,000
 

 

New

SK19

ขาย รถแบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-10 ใช้งาน 2,5xx ชั่วโมง (PM 7,000) สวยแน่น เต็ม เอกสารเล่มทะเบียน คัดเกรด รถขุดมือสองสวยๆๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,200,000 ฿3,200,000
 

 

New

SK18

ขาย รถแบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 YO09 Super ใช้งาน 12,xxx ชั่วโมง เอกสารเล่มทะเบียน คัดเกรด รถขุดมือสองสวยๆๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,400,000 ฿1,400,000
 

 

SK15

ขายรถแบคโฮมือสอง KOBELCO SK135SR yy06 พร้อมใช้ชั่วโมงน้อย เอกสารแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,480,000 ฿1,480,000
 

 

New

Sk11

รถขุดมือสอง KOBELCO SK135 YV06 (เทียบเท่า SK140 SuperXM) เก่านอกผ่านการใช้งานในไทย ใช้งาน 8 พันชั่วโมง เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,550,000 ฿1,550,000
 

 

New

SK08

รถขุดมือสอง KOBELCO SK120-1 MarkV พิมพ์นิยม เก่านอกผ่านการใช้งานในไทย รถขุดมือสอง SK120-1 MarkV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿880,000 ฿880,000
 

 

New

Sk06

รถขุดมือสอง KOBELCO SK120-3 MarkV Super เก๋งเหลี่ยม พิมพ์นิยม เก่านอกผ่านการใช้งานในไทย รวม 6 พันชั่วโมง เอกสารอินวอยท์ สภาพสมบูรณ์ สวยๆแบบนี้หายากครับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,050,000 ฿1,050,000
 

 

SK98

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 YN12 SuperX ตลาด KOBELCO SK200-8 YN12 SuperX รถขุดมือสอง SK200-8 YN12 SuperX รถขุดมือสอง ราคาถูกมาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,580,000 ฿1,580,000
 

 

SK97

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 YN15 ตลาด KOBELCO SK200-10 YN15 รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 YN15 รถขุดมือสอง ราคาถูกมาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,990,000 ฿1,990,000
 

 

SK96

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperXM ตลาด SK200-8 SuperXM รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXM รถขุดมือสอง ราคาถูกมาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,790,000 ฿1,790,000
 

 

SK89

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperX ตลาด SK200-8 SuperX รถขุดมือสอง SK200-8 SuperX รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,590,000 ฿1,590,000
 

 

SK88

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 YN 15 ตลาด SK200-10 YN 15 รถขุดมือสอง SK200-10 YN 15 รถขุดมือสอง เฟรมสีเดิม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿370,000 ฿370,000
 

 

SK87

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 YN 15 ตลาด SK200-10 YN 15 รถขุดมือสอง SK200-10 YN 15 รถขุดมือสอง เฟรมสีเดิม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,550,000 ฿2,550,000
 

 

SK86

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 YN 15 ตลาด SK200-10 YN 15 รถขุดมือสอง SK200-10 YN 15 รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500,000 ฿2,500,000
 

 

SK85

รถขุดมือสอง KOBELCO SK75 -8 ตลาด SK75 -8 รถขุดมือสอง SK75 -8 รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿830,000 ฿830,000
 

 

SK84

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 ตลาด SK200-6 YN10 รถขุดมือสอง SK200-6 YN10 รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890,000 ฿890,000
 

 

SK76

รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 รถมือKOBELCO SK200-10 รถมือสองKOBELCO SK200-10 รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,290,000 ฿2,290,000
 

 

SK74

รถขุดมือสอง KOBELCO SK35SR-6 รถมือสองKOBELCO SK35SR-6 รถมือสอKOBELCO SK35SR-6 รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿790,000 ฿790,000
 

 

SK73

รถขุดมือสอง KOBELCO SK140LC-8 SuperXM รถมือสองKOBELCO SK140LC-8 SuperXM รถมือสอKOBELCO SK140LC-8 SuperXM รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,950,000 ฿1,950,000
 

 

SK71

รถขุดมือสอง SK200-8 SuperM เฟรมถาด รถมือสองSK200-8 SuperM รถมือสองSK200-8 SuperM รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,970,000 ฿1,970,000
 

 

SK69

รถมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 รถมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 รถมือสองKOBELCO SK200-6 YN10รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,050,000 ฿1,050,000
 

 

SK68

รถมือสอง SK200-8 Yn12 SuperXM รถมือสอง SK200-8 Yn12 SuperXM รถมือสอง SK200-8 Yn12 SuperXM รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,550,000 ฿1,550,000
 

 

SK64

รถมือสอง KOBELCO SK200-8 Super รถมือสอง SK200-8 Super รถมือสอง SK200-8 Super รถมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,350,000 ฿1,350,000
 

 

SK61

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperXM รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXM รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,850,000 ฿1,850,000
 

 

SK56

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 พร้อมใช้งาน รถขุดมือสองKOBELCO SK200-6 YN10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK54

แบคโฮมือสอง SK200-10 SM รถขุดมือสอง SK200-10 SM พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง SK200-10 SM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,190,000 ฿3,190,000
 

 

SK53

แบคโฮมือสอง SK200-8 SuperX รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXM พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง SK200-8 SuperX

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,680,000 ฿1,680,000
 

 

SK52

แบคโฮมือสอง SK200-8 SuperX รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXM พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง SK200-8 SuperX

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,750,000 ฿1,750,000
 

 

SK51

แบคโฮมือสอง SK200-8 SuperXM รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXM สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง SK200-8 SuperXM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK50

แบคโฮมือสองKOBELCO SK200-10 SM รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 SM สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-10 SM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK48

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10 รถขุดมือสองKOBELCO SK200-6 YN10 สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-6 YN10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK47

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperXM รถขุดมือสองKOBELCO SK200-8 SuperXM สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperXM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SK45

แบคโฮมือสอง SK200-8 SuperX ซีเรียลสูง รถขุดมือสองSK200-8 SuperX ซีเรียลสูง สภาพสวย พร้อมใช้งาน รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,680,000 ฿1,680,000
 

 

New

SK34

ขายแบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperX สภาพนางฟ้า รถขุดมือสอง คุณภาพดี ราคาประทับใจ รถขุดมือสอง SK200-8 SuperX

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,850,000 ฿1,850,000
 

 

New

SK32

ขายแบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 SuperXM เฟรม ใช้งานเพียง 4 พันชั่วโมง สภาพนางงามจักรวาล เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,650,000 ฿2,650,000
 

 

New

SK31

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-10 ใช้งาน 6 พันชั่วโมง สภาพเทพบุตร เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,750,000 ฿2,750,000
 

 

New

SK30

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-10 ใช้งาน 7 พันชั่วโมง สภาพเทพบุตร เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,700,000 ฿2,700,000
 

 

New

SK29

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 YN12 SuperXM ใช้งาน 7 พันชั่วโมง สภาพเทพบุตร เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,300,000 ฿2,300,000
 

 

New

SK28

ขายแบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 YP09 SuperXM ใช้งานเพียง 5 พันชั่วโมง สภาพนางฟ้า เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,100,000 ฿2,100,000
 

 

New

SK27

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 YP09 SuperXM ใช้งานเพียง 4 พันชั่วโมง สภาพนางฟ้า เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,100,000 ฿2,100,000
 

 

New

SK26

ขายแบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 YN12 SuperXใช้งาน 11,xxx ชั่วโมง สภาพเทพบุตร เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,850,000 ฿1,850,000
 

 

New

SK25

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 YP09 SuperXM ใช้งานเพียง 5 พันชั่วโมง สภาพนางฟ้า เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,100,000 ฿2,100,000
 

 

New

SK24

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 YP09 SuperXM ใช้งานเพียง 8 พันชั่วโมง สภาพนางฟ้า เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980,000 ฿1,980,000
 

 

New

SK23

แบคโฮมือสอง KOBELCO SK140LC-8 YP09 SuperX ใช้งานเพียง 4 พันชั่วโมง สภาพนางฟ้า เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,100,000 ฿2,100,000
 

 

New

SK22

ขายแบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 YN12 SuperXM เฟรมถาด ก่อนขึ้นรุ่น 10 ใช้งานเพียง 8 พันชั่วโมง สภาพนางฟ้า เอกสารชุดแจ้งจำหน่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,280,000 ฿2,280,000
 

 

New

SK21

ขายรถแบคโฮมือสอง KOBELCO SK200-8 YN12 SuperXM เฟรมถาด รถ แบค โฮ เล็ก มือ สอง ราคา ถูก สภาพนางฟ้า ร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,480,000 ฿2,480,000
 

 

SK17

ขายKOBELCO SK200-10 YN15 สภาพนางงามจักรวาล ใช้งาน 4,7xx ชั่วโมง รถขุดมือสอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,690,000 ฿2,690,000
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้